21 stycznia do Niemiec dotarła delegacja z LCKZiU w składzie: Dorota Król i Paweł Włosek – nauczyciele, oraz Aleksandra Stępniak i Paula Sawa – uczennice LCKZiU. Wieczorem tego dnia, delegacje ze szkół biorących udział w projekcie spotkały się na powitalnej kolacji, po której nastąpił spacer po nocnym Göppingen.

22 stycznia po przybyciu do Kaufmännische Schule Göppingen uczestniczyliśmy w prezentacji szkoły oraz oficjalnym przywitaniu z Dyrektorem szkoły Panem Dr. Wernerem Faustmannem. Następnie rozpoczęła się sesja robocza, podczas której uczniowie opracowywali materiały związane z projektem, nauczyciele natomiast uczestniczyli w prelekcji pani Ruth Werner – pracownika społecznego, która pracuje w szkole, pomagając uczniom w rozwiązywaniu ich problemów materialnych, socjalnych, i z uzależnieniami.

 


Po sesji roboczej uczestniczyliśmy w wyjściu turystycznym do piwnic Kesslera w Esslinger, natomiast wieczorem udaliśmy się wraz z delegacjami na kolację do restauracji.

 

23 stycznia rano uczniowie wzięli udział w sesji roboczej, której efektem będą materiały prezentowane podczas spotkania. Wypracowane materiały będą także umieszczone w zakładce na stronie o tej samej nazwie.

 

 Kolejnym punktem dnia, była specjalna wycieczka po Stuttgarcie. Naszym przewodnikiem był pracownik magazynu Trottwar, który pomimo problemów alkoholowych i wykluczenia społecznego, odnalazł swoje miejsce w społeczeństwie. Prezentował nam miasto i opowiedział o świecie ludzi bezdomnych, którzy mieszkają w Stuttgarcie, ich problemach alkoholowych, narkomanii oraz prostytucji. Problem wykluczenia społecznego tych osób bezpośrednio nawiązuje do tematu projektu w którym bierzemy udział.

 

Po powrocie do Göppingen udaliśmy się wieczorem na ostatnią kolację.

24 stycznia rano delegacje ze wszystkich szkół udały się w podróż powrotną do swoich krajów.