Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus + „Społeczna Europa 2020: walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem w Unii Europejskiej” odbyło się w Manresie w dniach 15-17 listopada 2017 r.

Uczestniczyli w nim wyłącznie nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu ze wszystkich szkół partnerskich. LCKZiU reprezentowane było przez p. Agnieszkę Kowalską i p. Dorotę Król.
Celem spotkania było ustalenie i uściślenie wszystkich założeń projektowych: harmonogramu międzynarodowych spotkań projektowych, form pracy online, form upowszechniania działań projektowych na wymaganych i dodatkowych platformach internetowych, zarysu zadań do realizacji w ciągu całego projektu oraz zadań szczegółowych na najbliższy etap prac (do spotkania w Göppingen).

Ważnym punktem MSP w Manresie były spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta Manresa oraz Caritasu, którzy przybliżyli nam statystyki dotyczące ludzi ubogich oraz wykluczonych społecznie (bądź zagrożonych wykluczeniem) , a także formy działań podejmowanych w celu pomocy tym mieszkańcom Manresy.

Gospodarze spotkania – Institut Lacetania – zaprosili nas również do zwiedzania Góry Solnej w Cardonie oraz klasztoru Sant Benet de Bages. Góra Solna była przez wiele stuleci kopalnią soli i źródłem bogactwa i potęgi panów Cardony oraz dobrobytu okolicznych mieszkańców. Sant Benet de Bages to dawny klasztor benedyktyński z X wieku, którego zwiedzanie to uczestnictwo w multimedialnej podróży w minione stulecia.