26 września delegacja z Polski w składzie: Pani Dorota Król, Pan Paweł Włosek, oraz uczennice Dominika Bobrowska i Sabina Marzęda dotarła do Kavali, malowniczego miasta w północno-wschodniej części Grecji w regjonie Macedonii-Tracji.

Prace projektowe rozpoczęły się następnego dnia w Trzecim Liceum w Kavali i były kontynuowane nazajutrz w Liceum w Limenas na wyspie Thassos. Młodzież z delegacji międzynarodowych opracowywała problem wykluczenia społecznego mieszkańców danych państw. Tym razem wypracowane zostały materiały opisujące dane statystyczne na temat wykluczenia społecznego a także w jaki sposób można zapobiegać temu problemowi. Ustalone zostały także priorytety dla poszczególnych krajów, gdyż temat wykluczenia społecznego nie wygląda wszędzie tak samo.

W czasie, kiedy uczniowie opracowywali zagadnienia związane z projektem nauczyciele wzięli udział w prelekcjach zaprezentowanych przez Panią Katerinę Lazaridou, pracownika z obozu dla uchodźców, oraz przez przedstawiciela Ośradka Pomocy Społecznej dla regionu Macedonii-Tracji. W drugim dniu wizyty, nauczyciele zapoznali się z „Empirycznym programem dla społecznie zmarginalizowanych nastolatków w celu integracji społecznej na wyspie Thassos”.

W czasie wolnym poznaliśmy historię Kavali oraz charakterystyczne historyczne miejsca dzięki wycieczce po mieście z przewodnikiem. Odwiedziliśmy także zamek w wraz z basztą zamkową. Na wyspie Thassos zwiedziliśmy klasztor Archanioła Michała, w którym przechowywany jest gwóźdź z ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.

W sobotę delegacje międzynarodowe udały się z powrotem do swoich krajów.