W dniach 14 – 16 marca 2018 r. nasza szkoła była gospodarzem trzeciego międzynarodowego spotkania projektowego w ramach projektu Erasmus+ „Społeczna Europa 2020: walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem w Unii Europejskiej”.

Podczas spotkania odbyły się dwie sesje prac projektowych, podczas których uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich pracowali nad wykonaniem zadań. Polegały one na analizie zgromadzonych wcześniej danych i porównaniu rezultatów z poszczególnych krajów. Przedmiotem analiz i podsumowań były procesy, jakie zaszły w Europie na przestrzeni 200 lat, zjawisko nierówności społecznej (zwłaszcza ekonomicznej) w krajach partnerskich oraz propozycje działań mogących te nierówności zmniejszyć.

Uczestnicy międzynarodowego spotkania projektowego byli również gośćmi Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. Zostaliśmy zaproszeni przez panią Prodziekan ds. Kierunku Socjologia mgr Monikę Różycką – Górską. Uczestniczyliśmy w wykładzie na temat pokolenia NEET, który wygłosiła pani dr Ewa Miszczak.

W siedzibie LCKZiU odbyło się również spotkanie z panem dr. Piotrem Gawryszczakiem, Komendantem Wojewódzkim OHP i Radnym Miasta Lublin. Jego tematem była działalność OHP na rzecz młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem.

Pobyt w Lublinie był również okazją dla młodzieży i nauczycieli do zwiedzenia Lubelskiej Trasy Podziemnej oraz Muzeum na Majdanku.

Obszerniejsza relacja z wizyty oraz materiały wypracowane w jej trakcie będą już wkrótce dostępne na stronie projektu.