Spotkanie robocze w Göppingen 21–24 stycznia 2018r.

21 stycznia do Niemiec dotarła delegacja z LCKZiU w składzie: Dorota Król i Paweł Włosek – nauczyciele, oraz Aleksandra Stępniak i Paula Sawa – uczennice LCKZiU. Wieczorem tego dnia, delegacje ze szkół biorących udział w projekcie spotkały się na powitalnej kolacji, po której nastąpił spacer po nocnym Göppingen. 22 stycznia po przybyciu do Kaufmännische Schule Göppingen uczestniczyliśmy w prezentacji szkoły oraz oficjalnym przywitaniu z Dyrektorem szkoły Panem Dr. Wernerem Faustmannem. Następnie rozpoczęła…

Manresa 15-17 listopada 2017 r.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus + „Społeczna Europa 2020: walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem w Unii Europejskiej” odbyło się w Manresie w dniach 15-17 listopada 2017 r. Uczestniczyli w nim wyłącznie nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu ze wszystkich szkół partnerskich. LCKZiU reprezentowane było przez p. Agnieszkę Kowalską i p. Dorotę Król. Celem spotkania było ustalenie i uściślenie wszystkich założeń projektowych: harmonogramu międzynarodowych spotkań projektowych, form pracy…