Spotkanie robocze w Kavali

26 września delegacja z Polski w składzie: Pani Dorota Król, Pan Paweł Włosek, oraz uczennice Dominika Bobrowska i Sabina Marzęda dotarła do Kavali, malowniczego miasta w północno-wschodniej części Grecji w regjonie Macedonii-Tracji. Prace projektowe rozpoczęły się następnego dnia w Trzecim Liceum w Kavali i były kontynuowane nazajutrz w Liceum w Limenas na wyspie Thassos. Młodzież z delegacji międzynarodowych opracowywała problem wykluczenia społecznego mieszkańców danych państw. Tym razem wypracowane zostały materiały opisujące…

Spotkanie robocze w Lublinie

W dniach 14 – 16 marca 2018 r. nasza szkoła była gospodarzem trzeciego międzynarodowego spotkania projektowego w ramach projektu Erasmus+ „Społeczna Europa 2020: walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem w Unii Europejskiej”. Podczas spotkania odbyły się dwie sesje prac projektowych, podczas których uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich pracowali nad wykonaniem zadań. Polegały one na analizie zgromadzonych wcześniej danych i porównaniu rezultatów z poszczególnych krajów. Przedmiotem analiz i podsumowań były procesy,…

Spotkanie robocze w Göppingen 21–24 stycznia 2018r.

21 stycznia do Niemiec dotarła delegacja z LCKZiU w składzie: Dorota Król i Paweł Włosek – nauczyciele, oraz Aleksandra Stępniak i Paula Sawa – uczennice LCKZiU. Wieczorem tego dnia, delegacje ze szkół biorących udział w projekcie spotkały się na powitalnej kolacji, po której nastąpił spacer po nocnym Göppingen. 22 stycznia po przybyciu do Kaufmännische Schule Göppingen uczestniczyliśmy w prezentacji szkoły oraz oficjalnym przywitaniu z Dyrektorem szkoły Panem Dr. Wernerem Faustmannem. Następnie rozpoczęła…

Manresa 15-17 listopada 2017 r.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus + „Społeczna Europa 2020: walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem w Unii Europejskiej” odbyło się w Manresie w dniach 15-17 listopada 2017 r. Uczestniczyli w nim wyłącznie nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu ze wszystkich szkół partnerskich. LCKZiU reprezentowane było przez p. Agnieszkę Kowalską i p. Dorotę Król. Celem spotkania było ustalenie i uściślenie wszystkich założeń projektowych: harmonogramu międzynarodowych spotkań projektowych, form pracy…